TEST COVID-19

Danh sách

các bệnh viện xét nghiệp COVID-19 bằng phương pháp PCR

Quý khách không bắt buộc phải làm xét nghiệm tại bệnh viện dưới đây nếu bệnh viện gần nơi cư trú của quý khách đáp ứng đủ tiêu chuẩn xét nghiệm PCR. Tuy nhiên nếu quý khách làm xét nghiệm tại 보건소 và kết quả trả bằng tin nhắn, quý khách sẽ bị từ chối làm thủ tục tại sân bay.

Để đặt vé trên các chuyến bay thương mại về Việt Nam quý khách bắt buộc phải khám xét nghiệm âm tính Covid-19

***Giấy khám Covid-19 phải hợp lệ theo các yêu cầu sau:

  • Âm tính Covid-19
  • Giấy chứng nhận bằng Tiếng Anh
  • Xét nghiệm bằng phương pháp PCR
  • Trên giấy có đầy đủ thông tin của khách bay như: Họ và Tên, Ngày tháng năm sinh, Số hộ chiếu
  • Có đóng dấu xác nhận của bệnh viện
  • Quý khách không cần bắt buộc tới các bệnh viện chỉ định ở phía dưới nếu bệnh viện gần nơi quý khách sinh sống đáp ứng đủ những điều kiện trên