QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH HÀN QUỐC

  • Điều kiện nhập cảnh

• Công dân Hàn Quốc, người có thẻ ABTC còn hiệu lực, người nước ngoài có thẻ cư trú hoặc thị thực hợp lệ.
• Người nước ngoài có thẻ đăng ký nhập cảnh hợp lệ trong vòng một năm (hoặc hai năm đối với người nước ngoài có thẻ cư trú hợp lệ) kể từ ngày xuất cảnh mà không cần giấy phép tái nhập cảnh.

Yêu cầu xét nghiệm và tiêm vắc-xin

Hành khách không cần xuất trình chứng nhận tiêm vắc-xin từ ngày 08/06/2022 và không cần xuất trình chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 từ ngày 03/09/2022. Tuy nhiên, trong ngày đầu nhập cảnh, hành khách sẽ được yêu cầu thực hiện xét nghiệm Covid-19 và cập nhật kết quả lên hệ thống Q-Code hoặc thông báo cho Trung tâm Y tế tại địa phương.

Quy định cách ly

Từ ngày 08/06/2022, chính phủ Hàn Quốc gỡ bỏ quy định cách ly 7 ngày đối với tất cả hành khách quốc tế.

Khai báo sức khỏe

Hành khách lưu ý hoàn thành tất cả các mẫu khai báo và nhận Q-Code trước khi nhập cảnh:
– Cài ứng dụng “Self-quarantine safety protection mobile app” tại đây;
– Hoàn thiện khai báo sức khỏe (Health Declaration Form), lịch sử di chuyển (Travel Record Declaration) và cung cấp hai mẫu trên khi nhập cảnh (không áp dụng cho những hành khách đã hoàn thành đăng ký Q-CODE).
– Hoàn thành đăng ký Q-CODE trước khi nhập cảnh. Hành khách vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây.
– Hành khách điền thông tin và ký xác nhận vào mẫu “Facility quarantine consent form“.

Thông tin quá cảnh

– Hành khách được phép nhập cảnh tại sân bay Incheon với các điều kiện sau:
• Có thời gian nối chuyến dưới 24 giờ không cần làm thủ tục nhập cảnh;
• Xuất trình thẻ hành lý tại quầy thủ tục dành cho hành khách quá cảnh để làm thủ tục nối chuyến cho hành lý.

Leave a reply